Skip to main content

LittleBigPlanet3 servers voor onbepaalde duur offline

Tijdelijke of permanente oplossing?

Sony maakt bekend dat de servers van LittleBigPlanet 3 op PlayStation 4 voor onbepaalde tijd offline blijven vanwege aanhoudende technische problemen. Daardoor krijg je ook niet langer toegang tot alle onlinediensten van de game en kan je de creaties van andere spelers dus ook niet meer bekijken.

Of Sony aan een oplossing werkt voor deze problemen of van plan is om de servers voorgoed te sluiten, is op dit moment onduidelijk. Fans hopen alvast dat Sony snel met LittleBigPlanet 4 of met een vervolg voor Sackboy op de proppen komt.

Eerder haalde Sony ook al oude LittleBigPlanet servers offline omd een veilige online-omgeving wil kunnen garanderen.

Read this next