Napoleon: Total War Video's

VideoNapoleon: Total War - Launchtrailer

Wij vellen binnen enkele dagen ons oordeel.

VideoNapoleon: Total War - Gameplaytrailer

De totale oorlogsvoering met een legende!