Skip to main content

Trotseer de goden in Final Fantasy Type-0 HD

De mythologie van Fabula Nova Crystallis.

Final Fantasy Type-0 HD is diepgeworteld in het Fabula Nova Crystallis. Een universum bestaande uit verschillende titels binnen de bekende Japanse role-playing serie. Het zijn games die aan de oppervlakte weinig met elkaar gemeen hebben. Ze spelen zich af in verschillende werelden, bevolkt door unieke personages. Ze worden echter aan elkaar gelinkt door een mythe die zich focust op belangrijke kristallen die de macht van de goden herbergen.

Hoewel elke game zijn eigen draai aan deze mythe geeft, zijn er twee elementen die een terugkerende rol spelen. Zo is er het thema van een kwaadwillende bemoeizucht van goden in het menselijk bestaan. De mens heeft de keuze om dit te accepteren of tegen het voorbestemde lot dat hun hen gegeven is in opstand te komen. Tevens is de structuur van het Fabula Nova Crystallis-universum dat in de wereld der sterfelijken en het leven in het hiernamaals verdeeld is, terug te vinden in elke game.

Bekijk op YouTube

Het basisidee van deze mythologie komt uit de pen van Final Fantasy VII-schrijver Kazushige Nojima. Er is echter niks in steen gebeiteld; ontwikkelaars krijgen de vrijheid om hun eigen richting op te gaan. Nojima gebruikt de mythes uit de Griekse oudheid en de wijze waarop zij talloze fictieverhalen hebben geïnspireerd hierbij als referentiekader.

Volgens Nojima kan bijna elk soort game ontstaan door de geschreven legendes van zijn mythologie als startpunt voor een nieuw verhaal te gebruiken. Net als hoe bijvoorbeeld James Joyce's roman Ulysses gezien kan worden als het derivaat van de mythe van Odysseus, zijn de games in het Fabula Nova Crystallis-universum een eigen interpretatie van Nojima's mythe.

Regisseur Motomu Toriyama's vertolking is de religieuze setting van de Final Fantasy XIII-trilogie. In zijn verhaal staat de toewijding van mensen om de intentie van een bepaalde god te vervullen centraal. Het lot van mensen wordt bepaald door de goddelijke wezens fal'Cie, die hen als l'Cie markeren en tot dienaar maken.

Final Fantasy Type-0 HD-regisseur Hajime Tabata neemt het concept van fal'Cie en l'Cie mee, maar concentreert zich op het sterfelijke leven binnen de mythe. Hij focust zich op de wijze waarop mensen omgaan met hun voorbestemde lot en hoe de goden de interactie aangaan met het menselijke realm. De concepten van Toriyama en Tabata zijn ontstaan uit dezelfde bron, maar hebben niet noodzakelijk met elkaar te maken.

Tabata's invulling van de mythe resulteert in het meest prominente thema in Final Fantasy Type-0 HD: de oorlog en diens directe resultaat op de wereld. De historische progressie van die oorlog en zijn effect op de jongere generatie is daarbij de belangrijkste focus van het verhaal. Vier krachtige kristallen en de collisie tussen de vier naties van Orience om die te bemachtigen liggen aan de oorzaak van het conflict.

Het ontaardt in een gevecht tussen magie en technologie, en de sterfelijke wereld en het hiernamaals van de Unseen Realm. Het lot van Orience lijkt onzeker. De oorlog eist zijn eerste slachtoffers en er is een storm op komst in de vorm van Tempus Finis: een apocalyptisch incident dat het land dreigt te verwoesten.

Type-0 HD schuwt hierbij de directe confrontatie met menselijk leed niet. Tabata benadrukt dat sinds men in gevechten magie gebruikt, de schade die je aan een vijandelijke soldaat toebrengt zo realistisch mogelijk moet worden overgebracht. Tabata's analyse van de gevolgen van de oorlog en een dwang naar realisme hebben er dan ook toe geleid dat dit de eerste Final Fantasy-game is met een PEGI-leeftijd van 16 jaar en ouder. Het thema van leven en dood is een belangrijk onderdeel van de game en dat moet zich ook uiten in een meer volwassen titel dan je van de Final Fantasy-reeks gewend bent.

Tabata omschrijft de game zelf als een soort documentaire waarin de consequenties van de oorlog niet alleen in beeld worden gebracht, maar ook in de emoties van de personages naar voren komen. Twaalf leden van Class Zero raken verwikkeld in het geschil op het moment dat hun magische academie Vermillion Peristylium aan het front van de strijd staat. Als de betekenis achter de kristallen echter aan het licht komt, realiseren zij zich hoe significant hun rol in de situatie werkelijk is.

De gewaarwording van de invloed van goden achter de schermen en hoe de mensheid door middel van de vloek van l'Cie als een pion dient in hun plannen, zorgt ervoor dat de leden van Class Zero ook intern in conflict raken. Ze bekommeren zich als gevolg niet enkel meer om het lot van de wereld, maar trekken ook hun eigen bestaan in twijfel. Op dat moment komt het thema van Fabula Nova Crystallis weer naar boven in de vraag: accepteren zij hun lot of trotseren zij de goden?

Final Fantasy Type-0 HD is vanaf 20 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Read this next