Skip to main content

Ontwikkeling fan remake Resident Evil 2 gestaakt

Op vriendelijk verzoek van Capcom.

De ontwikkeling van de remake van Resident Evil 2 zoals die door fans zelf werd gemaakt, is op vriendelijk verzoek van Capcom stopgezet. De reden daarvoor is dat Capcom sinds kort zelf aan een Resident Evil 2 remake werkt.

Dat maakt InvaderGames bekend, het team dat achter de andere remake zat. Op de eigen Facebookpagina vertellen de makers dat Capcom niet met juridische stappen heeft gedreigd, maar juist de samenwerking met InvaderGames heeft opgezocht.

"Capcom heeft ons uitgenodigd om over onze ideeën te praten," zo leest de post. "Hoewel we nu niet meer onze eigen remake kunnen uitbrengen, zijn we wel blij dat we met ons project zoveel steun kregen van andere fans en nu zelfs door Capcom zijn opgemerkt."

De remake van InvaderGames zou een third-person perspectief krijgen, zoals geïntroduceerd in Resident Evil 4. Of Capcom dit ook doet, juist de stijl van de eerste Resident Evil remake nastreeft of hele andere plannen heeft, is niet bekend.

Lees ook de Resident Evil HD Remaster review.

Bekijk op YouTube

Nog wat tijd? Deze artikels zijn ook interessant:

Read this next