Skip to main content

Handheld consoles moeten vanaf 2027 vervangbare batterij hebben in de Europese Unie

Nog mobieler.

Image credit: Valve

De Europese raad heeft een nieuwe wet goedgekeurd die de recyclage van batterijen moet reguleren. De wet heeft een impact op onder andere smartphones en tablets, maar ook op handheld consoles.

Vanaf 2027 moet de eindgebruiker zelf de batterij in al die toestellen kunnen vervangen. Volgens de EU hebben fabricanten nog tijd genoeg om het ontwerp van hun elektronische toestellen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Opvolgers van de Switch, het Steam Deck en de ROG Ally zullen dus aan de nieuwe wetgeving moeten voldoen. Je zal als consument immers de batterij moeten kunnen vervangen met 'tools die commercieel beschikbaar zijn'.

Bekijk op YouTube

Die specificatie zal ook gevolgen hebben voor bedrijven als Apple. Die producent biedt vandaag wel al gespecialiseerde tools aan om batterijen en andere onderdelen te vervangen, maar dat is volgens de Europese Unie onvoldoende.

"Batterijen zijn essentieel om tot minder uitstoot te komen. Afgedankte batterijen bevatten bovendien veel waardevolle hulpbronnen die we moeten hergebruiken in plaats van afhankelijk te zijn van derde landen voor de levering", aldus de Spaanse minister voor ecologische transitie Teresa Ribera.

Read this next