The Settlers: History Collection

The Settlers History Collection is een ietwat gemakzuchtige verzamelbundel van alle games in de serie.