N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure

Een sterk verteld verhaal met treffende muziek, maar de gameplay varieert te weinig en de puzzels zijn te simpel.