Skip to main content

Eurogamer Benelux deelt geen badges meer uit

We gaan met onze tijd mee.

Eurogamer Benelux heeft besloten om niet langer badges uit te delen bij het beoordelen van games. In plaats daarvan maken we gebruik van een oud en vertrouwd en juist daardoor uiterst betrouwbaar systeem.

Recensenten vatten eerder de kern van de speelervaring in één zin samen bovenaan elke review. Dit beleid wordt ook geschrapt. Badges zijn ontoereikend om de essentie van een game te symboliseren en sommige games zijn te complex om samen te vatten in een paar losse krachttermen. Het besluit om ons reviewbeleid opnieuw om te gooien is niet onbezonnen gemaakt.

Waarom deze verandering? Hoe ziet het nieuwe systeem er precies uit en wat betekent het precies? Lees verder om het te ontdekken.

Badges werken niet meer

Dit is niet de eerste keer dat we hebben overwogen om badges te laten vallen. In de afgelopen maanden gingen we er steevast van uit dat een badge een handige visuele ondersteuning is die lezers snel laat inzien wat een recensent van een game vindt. We zijn er echter gaandeweg achter gekomen dat badges erg ambigu zijn en bovendien veel aan de verbeelding overlaten. Zo kan het voorkomen dat een game een Essentieel-badge krijgt maar desondanks toch matige gameplayelementen bevat. De badge spreekt deze tegenstrijdigheid niet uit. Badges walsen over kritiek heen en geven gamers geen volledig beeld van de mogelijke problemen die zich onder het oppervlak kunnen afspelen.

Badges helpen ons niet langer en ze helpen jullie niet langer. Het meest belangrijke is misschien nog wel: ze slagen er niet in om games op een rechtvaardige manier te vertegenwoordigen.

Ons nieuwe systeem om games aan te raden

Eurogamer Benelux heeft besloten om voortaan games te beoordelen aan de hand van een eeuwenoud gebruik. Al meerdere eeuwen wordt de Chinese dierenriem gebruikt om de verschillende karaktertrekken van miljoenen mensen te duiden. De twaalf dieren in de dierenriem zijn allen behept met verschillende kenmerken, sommige positief, andere negatief. Deze geven het complexe geheel van een menselijke persoonlijkheid weer. Alle twaalf omvatten ze het totale emotionele spectrum van het menselijk ras.

Eurogamer Benelux is van mening dat een game in feite niets anders is dan expressie van zijn makers. Een game is een kunstwerk. Je ziet vaak de hand van de meester terug in een bepaalde creatie. Je ziet bijvoorbeeld vaak meteen of een game door Hideo Kojima is gemaakt. De persoonlijkheid van de maker drukt zich in de game uit. En deze persoonlijkheid is voortaan de leidraad bij het beoordelen van games. Je ziet dus van nu af aan geen badges meer bovenaan een review, maar een afbeelding van één van de twaalf dieren uit de Chinese dierenriem.

We voegen hier nog letterlijk een tweede element aan toe. De Chinese dierenriem kent naast een dozijn dieren ook een vijftal elementaire eigenschappen. Deze staan in directe verbinding met de planeten in ons zonnestelsel. Een recensent bepaalt op het tijdstip van recenseren welke planeet de dominante positie in het firmament aanneemt en kent op basis hiervan een element aan het specifieke dier uit de dierenriem toe. Een recensent is immers ook niet immuun voor invloeden van buitenaf, zowel aardse als kosmische. Een planeet kan namelijk een positieve of negatieve invloed op de gemoedstoestand van de recensent uitoefenen.

Hieronder volgen de verschillende dieren uit de Chinese dierenriem en hun karaktereigenschappen. Daarna volgen de vijf elementen, de daaraan gerelateerde planeten en de emoties die de planeten brengen.

De Chinese dierenriem

Rat - Economisch, efficiënt, diplomatiek, maar ook opportunistisch en verkwistend.

Slang - Mysterieus, discreet, maar ook hypocriet.

Draak - Inspirerend, extravert.

Haan - Kleurrijk, goed georganiseerd, maar ook verwaand en niet subtiel.

Tijger - Energiek, revolutionair, een innovator en leider, maar ook ijdel.

Varken - Sensueel, sympathiek, maar ook lui en kleinzielig.

Os - Principieel, geduldig, maar ook koppig, excentriek en tegendraads.

Hond - Open, verdraagzaam, maar ook onbuigzaam en negatief.

Geit - Creatief, maar ook afhankelijk van anderen.

Aap - Onafhankelijk, levendig, maar ook lomp en niet erg diepgaand.

Paard - Populair, sexy, elegant, maar ook onvoorspelbaar.

Konijn - Voorzichtig.

Elementen

Vuur - Mars: brengt kwaad, stookt ruzie op.

Aarde - Saturnus: brengt ongeluk, melancholie, eenzaamheid.

Metaal - Venus: brengt plezier en geluk.

Water - Mercurius: brengt redelijkheid en bedachtzaamheid.

Hout - Jupiter: brengt gematigdheid, bescheidenheid, soberheid en rechtvaardigheid.

Om een voorbeeld te geven: De Homeworld Remastered Collection heeft op dit moment een Aanrader-badge op Eurogamer.nl. In ons nieuwe systeem krijgt deze game een Hout-Haan, wat inhoudt dat de game kleurrijk is, maar tegelijkertijd ook verwaand en niet subtiel. Het element Hout geeft aan dat de recensie is geschreven onder invloed van de planeet Jupiter. De recensent was dus rechtvaardig toen hij zijn bespreking schreef.

Een recenter voorbeeld is Bloodborne, die nu een Essentieel-badge krijgt op onze site. Uit de recensie kunnen we echter al opmaken welke karaktertrekken een game als Bloodborne heeft. Zo is de game energiek en innovatief. Dit zijn precies de kenmerken van een Tijger. De recensent schreef Bloodborne echter onder bijzondere omstandigheden. Hij werd namelijk door twee planeten beïnvloed, te weten Jupiter en Mercurius. Een dergelijke conjunctie is zeldzaam, maar komt toch eens in de zoveel tijd voor. In zo'n situatie combineert de recensent de elementen die met beide planeten geassocieerd worden, in dit geval Hout en Water. Het resultaat is het element Papier, wat van Bloodborne een Papieren Tijger maakt.

Tot slot

We hopen dat je begrijpt waarom we deze veranderingen doorvoeren en dat je ons daarin steunt. De redacteurs van Eurogamer Benelux hebben een ware passie voor reviews. Ze werken er hard aan en als redactie denken we altijd na over hoe we ze beter kunnen maken. We vinden dat de rol van videogames aan het veranderen is. En als recensies die verandering weerspiegelen, dan boeten ze niet in aan relevantie of belang. Juist het tegenovergestelde: ze blijven je informeren, amuseren en helpen je de juiste keuzes te maken.

UPDATE: 1 april. Ha.

Read this next