Skip to main content

Discord past gebruikersnamen aan

In de komende maanden voor iedereen beschikbaar.

Discord laat weten dat hij zijn gebruikersnamen na meer dan acht jaar gaat aanpassen. Die verandering komt er na feedback van de gebruikers.

De komende maanden krijgen gebruikers van Discord een gebruikers- en displaynaam. De gebruikersnaam zal niet langer een hashtag met vier getallen bevatten.

In plaats daarvan wordt die naam uniek en kan hij enkel bestaan uit kleine letters, cijfers, punten en lage streepjes. Je displaynaam is daarentegen niet uniek en kan dus bestaan uit alles wat binnen de richtlijnen van Discord valt.

De vorige en nieuwe gebruikersnamen naast elkaar.

Via de gebruikersnaam voeg je vrienden toe, terwijl je echte identiteit dankzij de displaynaam verborgen blijft. De komende weken krijgt iedereen een melding met de vraag om diens schuilnaam aan te passen, beginnende met de langst geregistreerde Discord-gebruikers.

Sinds 9 maart is de Discord voice chat beschikbaar op PlayStation 5. In september 2022 kwam de Discord voice chat ook al naar Xbox-consoles.

Read this next