Als je op een link klikt en een aankoop doet, krijgen we mogelijks een kleine commissie. Lees ons redactiebeleid.

Batman: Arkham Knight - Riddler Trophies op Founders' Island

Een kaart en gids van Founders' Island om alle Riddler Trophies, Riddles, Destructibles en Victims te vinden.

Founder's Island is het high-tech gedeelte van Gotham City. Je vindt er in het zuiden echter ook de vervallen vrachthaven Port Adams. Een groot deel van dit gebied is boven oude gebouwen opgetrokken. Daarom bevindt zich onder de hoogtechnologische wolkenkrabbers nog een heus gebied waarvan men denkt dat het niet meer bestaat. Onder Port Adams begint ook een metrolijn die nog in aanbouw is. In totaal zijn er op Founder's Island 41 Riddler Trophies te vinden, waarvan er slechts 33 op de kaart staan. De andere 8 zitten namelijk in tunnels verstopt. Op de volgende pagina vind je daartoe ook een extra kaart.

Kaart van Founder's Island

Locaties van de Riddler Trophies op Founder's Island

1. Aan de achterkant van de top van de vuurtoren.

2. Breek al vliegend door de dunne houten wand tegenover de vuurtoren (1). (Screenshot)

3. Houten wand aan de westkant van het huis, tegenover het water. Vlieg er aan hoge snelheid door (screenshot).

4. Trek met de Batmobile de klep naar beneden en ga de kamer binnen. Ga op de groene knop staan. Laat dan de Winch van de Batmobile los. Met het gezicht naar de groene cirkel aan de wand tegenover de ingang gebruik je de Grapple om aan de andere kant te raken.

5. In het vervallen gebouw aan de oever.

6. Activeer de elektriciteitskast met de Winch en gebruik de Voice Synthesizer om de robot op de drukplaat te zetten.

7. Komt binnenkort.

8. Op een gele kist op de voorlaatste verdieping.

9. Op een balkon aan de oostkant van de wolkenkrabber.

10. Activeer in de ruimte onder het gebouw de sonar van de Batmobile. Gebruik de Battlemode en gebruik je Sonar. Volg de oplichtende vraagtekens tot de ventilator in het plafond. Stap uit, richt op de ventilator en gebruik R1/RB om je tot op het straatniveau te hijsen (screenshot).Nu moet je snel de Batmobile oproepen en de sonar terug activeren. De vraagtekens verdwijnen namelijk als je er te lang over doet. Je doel is een blauwwit plakkaat aan de Bruford Tower.

11. Op het balkon staat een robot naast een drukplaat. Zet hem niet op deze knop maar op de knop ernaast, zodat hij van je wegkijkt. Stel je dan op de knop waar hij aanvankelijk naast stond (screenshot). Grijp dan de trophy met de Batclaw.

12. Onder de schans.

13. Onder de grond naast een brandende ton.

14. Trek het aangrijpingspunt uit de muur een gooi Multi-Batarangs naar de vraagtekens. Neem daarna de trophy met de Batclaw.

15. Aan de oever in het noordoosten schiet je een Remote Electrical Charge op de generator (R1/RB). Druk de vraagtekenknop in om de poort voor de eerste turret neer te laten. Neem dan de trophy. Daarna verschijnen robots. Gooi een Remote Controlled Batarang naar de vraagtekenknop zodat de turret snel werk van ze maakt.

16. Onder Professor Pygs Pretty Dolls Parlor. Gebruik het rooster in de vloer in de voorkamer om naar de receptie te gaan. Breng hier het broze stuk tot onploffen en claim de trophy.

17. Onder het gebouw (screenshot). Gebruik de Voice Synthesizer om een robot op de drukplaat vooraan rechts te zetten. Ga door de rechtse deur die opengaat. Blaas de wand op en doe het verluchtingsrooster open. Breek met een Fear Multi-Takedown (Batman specialst, kun jij dit vertalen?) door het volgende rooster om zoveel mogelijk robots uit te schakelen. Neem daarna de trophy met de Batclaw.

18. Ga op de schakelaar staan en gebruik de Batclaw om de trophy te nemen. Roep de Batmobile op wanneer de roosters van het plafond vallen om je de weg te versperren. Gebruik de Batmobile om de poort aan het aangrijpingspunt los te trekken, zodat je kunt ontsnappen.

19. Op een trap in het kapotte huis.

20. Vanuit het noorden kun je met de Batmobile tussen twee hoge gebouwen door de broze wand vernietigen. Daarna haal je de trophy (screenshot).

21. Activeer de Sonar in Battlemode. Volg de vraagtekens tot de plaats die je in het screenshot ziet. De linkse schans verplaats je met de Winch dusdanig, dat ze nog meer naar boven wijst. Activeer de sonar nogmaals om het vraagtekenspoor op te roepen en scheur dan over de schans op het gebouw. Hier schiet je de wand stuk om de trophy bloot te leggen.

22. Van de positie die je in het screenshot ziet, schiet je met de Batmobile op de wand.

23. Volgt binnenkort.

24. Verstoor de turret met de Remote Hacking Device langs het rooster boven. Gebruik de Voice Synthesizer om een robot naar de trophy te sturen. Als de robot vernietigd wordt, vind je aan een zuil een schakelaar om hem te repareren.

25. Zet de generator boven links met R2/RT onder stroom en trek hem met de Winch naar rechts. Positioneer beide generatoren zoals in het screenshot. Zet de rechtse generator met een Remote Electrical Charge op aantrekken. Doe hetzelfde met de generator erboven. Zodra de bal op hoogte van het gat naar rechts is, stel je de bovenste generator snel terug op afstoten, zodat de bal naar beneden rechts gaat. Aan de linkerkant zet je de bovenste generator terug aan waarna je hem met de Winch naar links trekt. Laat de rechtse generator nogmaals afstoten, zodat de bal naar de uitgang rol.

26. De trophy bevindt zich achter een broze wand, die je vanuit het westen kapotschiet (screenshot).

27. Aan de achterkant van het huis staat onderaan bij het water de Trophy die gewoon kan opgepakt worden.

28. Op halfweg de hoogte van het half gesloopte huis. Ook hier staat de Trophy gewoon ergens, alsof de Riddler niks beters kon bedenken.

29. Binnenkort.

30. Stuur met de Voice Synthesizer alle robots uit de container. Je kunt er meerdere tegelijk commanderen, maar doet het best in groepjes. Je moet ze nadien vanaf de achterkant uitschakelen. Word je ontdekt, dan openen ze zonder waarschuwing het vuur. Maak je dan gewoon uit de voeten en kruipen dan van een andere kant weer dichterbij. Als alle robots kapot zijn, opent in de container de kooi met de Trophy.

31. Op de bodem van het hok bij de entree van het havengebied. Je kunt het eenvoudig oppakken.

32. Plaats Batman aan de rechterkant van de container en schakel naar de Batmobile over. Laat de Batmobile met de Winch de klink eruit trekken en de linkse balk vasthouden. Werp met Batman een Batarang door de openingen en raak aan het andere einde van de container de punt van het vraagteken. Zo gaat de deur open.

33. Op de steiger aan het water, net buiten het havengebied.


Oplossingen Riddles Founder's Island

A. Aan de oever vind je enkele slachtoffers van Professor Pyg. Ze maken deel uit van een macabere poppenkast met zicht op het water. Scan ze en je hebt opnieuw een raadsel opgelost.

B. Het raadsel verwijst naar Wayne Manor. Vanop het dak kijk je naar het westen, zoom in op de Villa Wayne Manor in de verte en scan ze.

C. Kijk naar de afbeelding: Op de op de kaart aangegeven plaats zoek je ondergronds een ineengevallen muur. In het plafond van dat stuk is een gat, waar je doorheen gaat en in Calendar Mans verstopplaats belandt. Hier scan je de kalender aan het prikbord.

D. Je zoekt een afbeelding van Solomon Grundy die zeer goed verstopt is. Kijk naar de afbeelding. Daar waar de Batclaw naar wijst, onder het rooster, moet je heen. Eerst ga je op het balkon rechts. Dan kun je in de ruimte onder het rooster klimmen. Laat je langs de andere kant bij een deur vallen. Daarachter is een ruimte met een poster en platenspeler met een lied van Grundy. Begin te scannen.

E. Scan de grafsteen van Saint Dumas aan de westelijke zijde van de kerk.

F. Scan het logo van Goth Corp aan de westelijke zijde van de wolkenkrabber.

G. Scan het schild van Cobblepot Manor boven de ingang.

H. In een van de containers (zie afbeelding) bevindt zich een kist, die je met de Batclaw eruit kan trekken. Darin vind je het pak van Bane.

I. In de Pretty Dolls Parlor van Professor Pyg onder de grond: in de operatiezaal van Pig hangt aan de muur naast de ingang een poster met “Circus of Strange”. Scan deze.


- Op de volgende pagina lees je waar je alle Riddler Trophies op Stagg Airships vindt.

- Ga naar de eerste pagina van onze gids met alle Riddler Trophies en Riddles.

- Of ga naar de index van onze Batman: Arkham Knight walkthrough.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Batman: Arkham Knight

PS4, Xbox One, PC

Related topics
Over de auteur
Redactie avatar

Redactie

Teamwork!

Dit artikel is tot stand gebracht door verschillende Eurogamer Benelux-redacteurs. Teamwork!

Reacties